Przewóz osób

TARYFA DZIENNA godz. 6.00-22.00

TARYFA NOCNA godz. 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta

Przy wyjazdach poza strefę I-TAXI bez korzystania z jazdy w kierunku powrotnym stosuje się opłatę za oba kierunki jazdy na odcinku od I strefy TAXI do punktu docelowego (dzienna 6,00 zł, nocna 9,00 zł).

Inne usługi

Rabaty